Big Data

מיצוי הפוטנציאל הגלום במידע הקליני והתפעולי של בית החולים לטובת ייעול תהליכים ודיוק המענה הקליני.

תוכנית GMC לחדשנות

מיצוי הפוטנציאל הגלום במידע הקליני והתפעולי של בית החולים לטובת ייעול תהליכים ודיוק המענה הקליני.

כחלק מתפיסת החדשנות והטכנולוגיה של המרכז הרפואי לגליל, אנו מזהים את הפוטנציאל הגלום במידע שנאסף בין כתלי בית החולים ובונים תשתיות לשימוש במידע וכן יצירת מאגרי נתונים רחבים שיאפשרו מחקרי Big Data. המידע הנאסף מבקש לאפשר את מיצוי הפוטנציאל המחקרי הגלום, לצד ייעול תהליכים תפעוליים וקלינים בעולמות הבריאות ובשיתוף עם התעשייה.

למה מחקר Big Data?

ניכר כי לDATA- במרכז הרפואי לגליל ייחודיות במספר מובנים כגון: מגוון משמעותי של
אוכלוסיות ומגזרים, תחלואה גבוהה על-פי אינדקסים לאומיים של בריאות, אוכלוסיות
מכונסות (מידע גנטי ייחודי) ו-DATA  יחודי בתחומים ספציפים בתחומי הדפסת תלת-מימד,
ניתוחי דה וינצי, אף אוזן גרון, נוירוכירורגיה ועוד. תוכנית החדשנות מובילה הטמעת ופיתוח
תהליכים תומכים ופרויקטים מבוססי נתונים הן לצוותי בית החולים והן לגורמים חיצוניים.
המרכז הרפואי לוקח חלק במיזם "כנרת" במסגרתו נבנתה תשתית טכנולוגית ואנושית לצד תהליכי עבודה תומכים, שמאפשרים את מיצוי הפוטנציאל המחקרי הגלום במידע. לצורך כך, נבנה בהדרגה Data Lake המכיל מידע רפואי, במודל OMOP המכיל מספר בתי החולים ממשלתיים ובניהם: המרכז הרפואי לגליל, שמיר-אסף הרופא, מרכז רפואי צפון, בני ציון,
ברזילי, הלל יפה. 
קישור לאתר כנרת https://kineret.health.gov.il

כמו כן, יש לבית החולים יכולות וניסיון בהנגשת דאטה על בסיס BI ויכולות נוספות.